Harrie
Evers

“delen is vermenigvuldigen

Harrie Evers

‘Je moet kunnen delen als je wilt vermenigvuldigen’. Vanuit die stelling opereert Harrie Evers al zijn hele leven. En dat heeft hem en zijn omgeving geen ‘windeieren’ gelegd.

Harrie is technisch, creatief en een scherp rekenaar met een groot zakelijk en bestuurlijk netwerk. Hij brengt ideeën en mensen samen waardoor creatieve, levensvatbare oplossingen ontstaan. Zijn belangrijkste doel is oplossingen vinden voor vraagstukken waar wij als samenleving tegen aan lopen.

Voorheen deed hij dat voornamelijk in de bouwwereld vanuit zijn bedrijf Normteq. Dit leverde hem veel onderscheidingen op waaronder de prestigieuze Koning Willem 1 plaquette. Sinds hij Normteq operationeel zelfstandig heeft gemaakt, stort hij zich op de energietransitie. Die ziet hij als de grootste uitdaging van deze tijd.

Systeemdenken

Rode draad bij al zijn projecten is systeemdenken. Losse producten en diensten zijn volgens Harrie meestal pas échte oplossingen als je ze samen met andere producten en diensten inzet. En dat niet alleen. Je moet ze ook verankeren in de samenleving is zijn stellige overtuiging. Om daar iets meer van te begrijpen verdiepte Harrie zich in 2017 in de organisatiefilosofie.

Hij volgende een leergang op de Rijksuniversiteit Groningen bij de ‘denker des vaderlands’ Hoogleraar René ten Bos. Hij sloot de leergang af met een paper waarin hij een sluitende redenatie opbouwde dat het basisinkomen zowel economisch als sociaal maatschappelijk onvermijdelijk en zeer wenselijk is.

Loopbaan

Harrie werd in 1956 in Hengelo geboren als oudste van vier kinderen. Na zijn opleiding als bouwkundig constructeur heeft hij verschillende jaren gewerkt bij een bedrijf dat gespecialiseerd was in geveldragers voor de bouw. Daar combineerde hij zijn technische kennis met zijn commerciële vaardigheden. Een zeldzaam dubbeltalent, zo bleek later. En vaak merkte hij dat oplossingen veel beter konden. Starre structuren binnen bedrijven en organisaties verhinderden helaas innovatie die nodig is voor échte oplossingen, zo merkte hij.

Normteq

Daarom richtte hij in 1995 zijn bedrijf Normteq op met als motto ‘setting standaards’. Deze ambitieuze belofte voor de markt werd meer dan waargemaakt.

Normteq behaalde met zijn innovaties verschillende prestigieuze prijzen waaronder winnaar van de MKB top 100, de Nederlandse bouwprijs en de Koning Willem 1 plaquette voor duurzaam ondernemerschap.

Transitie

In 2012 verkocht Harrie de geveldragerdivisie van Normteq aan het Duitse bedrijf Jordahl uit Berlijn. Normteq concentreert zich daarna op de ontwikkeling van balkonverankering systemen. Na jaren investeren blijkt ook dit een succesformule. Normteq heeft nu voor ieder denkbaar balkonvraagstuk een passend antwoord. Dit geeft Harrie de mogelijkheid om operationeel afstand te nemen en zich volledig richten op zijn nieuwe uitdaging: échte oplossingen voor de energietransitie.

Omdenken

Starre structuren binnen bedrijven en organisaties verhinderden innovatie die nodig is voor échte oplossingen, zo merkte hij.

Als netwerker komt Harrie overal over de vloer en ziet hij prachtige kansen voor de energietransitie.

Bijvoorbeeld mogelijkheden om oude zoutcavernes in het oosten van Nederland te transformeren in opslagruimtes voor elektriciteit. Maar ook het gebruik van heatpipes in combinatie met pv panelen, pcm materialen en warmtepompen om zwembaden volledig energieneutraal te maken die zelfs geld opleveren. Of lage wind in combinatie met bomen en zonnepanelen waardoor bedrijventerreinen groene oases worden waarbinnen de energie voor die bedrijven zelf wordt opgewekt. En ga zo maar door.

Al die initiatieven hebben hulp nodig om verder te ontwikkelen en voet aan de grond te krijgen. Onderlinge samenwerking en samenwerking tussen bedrijven en overheid zijn daarbij dé succesfactoren. Kortom: ‘delen om te kunnen vermenigvuldigen’. En daar laat Harrie zich graag voor gebruiken.

Harrie is actief voor de volgende organisaties:

Normteq Slimme balkons

Normteq betekent slimme balkonverankeringen voor nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten. De verankering van Normteq is geavanceerd maar qua principe eenvoudig. Bouwprocessen zijn daardoor efficiënter en het resultaat is vaak beter en mooier.

Witte Energie onderzoekt alle praktische toepassingsgebieden van waterstof. Daarbij zien ze waterstof als brandstof en als belangrijke opslagmogelijkheid voor duurzaam opgewekte energie.

Greenlead is het ingenieursbureau dat de energietransitie als één systeem benadert. Een systeem waarbij opwekking, transport en opslag van energie in één adem genoemd wordt met landschap, ecologie en gezondheid van mens en dier. Hierbij worden de mogelijkheden van de bestaande infrastructuur maximaal benut en versterkt.

Anpak’n is een Twensche stichting die innovatieve toepassingen op het gebied van duurzame energie onderzoekt op praktische toepasbaarheid en haalbaarheid. Geen utopische onrealistische vergezichten maar realistische mogelijkheden waarmee de energietransitie effectief gerealiseerd wordt. Anpak’n functioneert als kraamkamer voor de oplossingen die Greenlead in de praktijk brengt.

Hengelo Energie organiseert en realiseert voor- en met inwoners en bedrijven in Hengelo duurzame energietrajecten. Daarbij worden de krachten gebundeld en bestaande mogelijkheden in Hengelo en omgeving benut om eigen duurzame energie op te wekken.

Businesspark Westermaat campus is een modern bedrijventerrein in Hengelo. Het bestuur van de Westermaat campus is hard op weg om het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te worden.

Burgerpark het Weusthag in Hengelo is van de inwoners en gebruikers. Zij die de handen uit de mouwen steken om met elkaar invulling te geven aan de landschappelijke inrichting, kringlooplandbouw en allerlei activiteiten op gebied van sport, spel, cultuur en educatie. Zo ontstaat er een park waarin het fijn en veilig vertoeven is.